Årsmøte 22.mars 2017

Bjørn Røed,utnevnt som Æresmedlem
Bjørn Røed,utnevnt som Æresmedlem Foto: Thore Borg

Sandefjord Turistforening gjennomførte det 85.ordinære årsmøte onsdag 22.mars 2017

Kvelden startet med underholding av Elling Hem, som spilte glade sanger på sin gitar og sang for full hals, for 73 fremmøtte medlemmer av lokalforeningen Sandefjord Turistforening.

Det ble servert snitter og kaffe - før det formelle møtet ble satt. 

Referat av årsmøtet blir publisert når det er klart og undertegnet. 

Etter det formelle møtet var det kake og kaffe. Styret hadde en overraskelse denne kvelden.

 Bjørn Røed, ble utnevnt til Æresmedlem. Et æresmedlemutnevnelse henger høyt - og det er vel fortjent at Bjørn fikk denne utnevnelsen. Som mangeårig medlem og veldig aktiv i administrasjonen både som styreleder, flereårig styremedlem og leder av ulike komiteer, har Bjørn utmerket seg med sin dyktige lederstil. Bjørn, har en personlighet som gjør at han er veldig godt likt og har stor respekt for sin faglige dyktighet og omgjengelighet. Det er han velfortjent at Sandefjord Turistforening betaler hans fremtidige medlemskap. 

Ragnar Standal, ble tildelt hedersmerke
Ragnar Standal, ble tildelt hedersmerke Foto: Thore Borg

Ragnar Standal, styreleder, ble tildelt Hedersmerke. Gratulerer, det er vel fortjent. Å være styreleder i en meget aktiv foreningen krever et klokt hode - og en stor dose med kreativiet. Og ha evnen til fornyelse og å våge å ta viktige beslutninger, i tillegg til å være ekstremt glad i friluftsliv. Det er alle disse gode egenskapene Ragnar innehar - og er derfor velfortjent et Hedersmerke. Gratulerer !

Erik Bryn Tvedt tildeles Hedersmerke
Erik Bryn Tvedt tildeles Hedersmerke Foto: Thore Borg

Erik Bryn Tvedt, ble tildelt et Hedersmerke. Etter mange års innsats som  turleder, nestleder i styret og nå som styremedlem i hovedstyret i DNT, har Erik vist seg som en foregangsmann for friluftslivet. Erik, er førstetalsmannen for STIEN. Han kjemper for stiens rettsvern. Noe som har resultert i at stien har blitt tatt opp på konferanser - og det viser seg at stien bør få en tydeligere plass i friluftlivsloven. Det er det mange nasjonale eksempler på. Gratulererer Erik, for tildelt Hedersmerke! 

Helge Christensen, tildeles Hedersmerke
Helge Christensen, tildeles Hedersmerke Foto: Thore Borg

Helge Christensen, som har mange års tro innsats i vår lokalforening. Helge, har en sentral plass for de gapahukene som er satt opp i de populære turområdene, Matskapet og Flautangen. Han har vært - og er aktiv som turleder.  Er kjent som en glad og morsom mann - som alltid laget godstemning rundt seg. Gratulerer så mye Helge - du har vel fortjent en utmerkelse med et Hedersmerke. 


Ildsjelpris

Det er hyggelig å markere noen personer med en uformell utmerkelse for deres innsats for foreningen:

Marie Tjomsland, har vært i huskomiteen i Skippergata 6 - takk for din innsats med alt du har gjort for at det skal være rent og pent både ute og inne i huset. Marie, var dessverre ikke tilstede på møtet.

Bjørnar Trollsås, takk for alt det du gjør for foreningen. Både som medlem av hyttekomiteen - og som et positivt ja-menneske når noe skal gjøres. Bjørnar, stiller opp på de fleste arrangementene vi har gjennom året. Er en ekte Veiviser! 

Går ut av styret

Ved årsmøter er det naturlige utskiftninger. Vi takker følgende personer for deres innsats i styret. 

Sigmund Aasen, (som fikk tildelt Hedersmerke i 2012) for hans innsats i styret gjennom mange -  og trofaste år. Vi er heldige som har Sigmund i kalenderkomiteen og fortsatt kan glede oss over hans omstendige og dyktige innsats for foreningen. 

Roar Straume, har sittet i styret som styremedlem i flere perioder. Nå takket han av, for å bruke tiden sin på andre områder. Foreningen takker Roar for hans innsats som styremedlem og gleder oss over at han fortsatt vil være aktiv i foreningen, da som turleder for noen av Fjellsport sine turer. 

Per Kristian Grubben, har vært i hovedstyret i tre år. Vi takker for hans innsats - og gleder oss over at han fortsatt vil være aktiv i hyttekomiteen. 

Charlotte Isaksen, har sittet i styret som varamedlem, for Barnas Turlag. Takk, for din innsats. Foreningen vil fortsatt ha Charlotte med seg som turleder i Barnas Turlag. 

Edit Nystein, har vært i valgkomiteen i flere år. I år fikk hun avløsning og takket derfor av. Foreningen takker henne for hennes omstendige og dyktige innsats i alle disse år. Edit vil bytte litt område i foreningen,  og vil fra nå av være med i løypekomiteen i Kodal. 


Nye medlemmer i styret

Andreas Sundt, har sittet i styret i en periode på to år som varamann. Han fortsetter nå som styremedlem

Monica Norkvelle Borg, er nytt medlem i foreningen - og har nå lyst å prøve seg som styremedlem og leder av hyttekomiteen. 

Gunnar Hem, er varamedlem og ivrig i kysstigruppa . Han vil også være leder for seniorgruppa.

Jens Heian, er varamedlem og vil ha sin tilhørighet i Hyttekomiteen for Heisetra og Slirabu.

Carola Mendoza Lidahl, er varamedlem og har sin tilhørighet som leder av Barnas Turlag.

Velkommmen er dere alle sammen :) 

Øvrige styret er presentert under lenken OM OSS.

85.års jubileumskake
85.års jubileumskake Foto: Thore Borg

En jubileumskake med bilde som viser skilt til vårt kjære turområde på Heisetra. 

Ved et jubileum må det være kake - en deilig kake med marsipan og jordbær. Får gode assosisasjoner til alle de flotte turene vi har gått sammen - eller sammen med gode venner og familie. 

Elling Hem, sang og spilte seg inn i våre hjerter denne kvelden. Alle de 73 fremmøtte medlemmene på årsmøtet,fikk en dose med alvor og glede på årets Årsmøte. 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 27. mars 2017