Årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført med smittevern ivaretatt.
Årsmøtet ble gjennomført med smittevern ivaretatt. Foto: Hilde Haugen

Endelig kunne årsmøtet gjennomføres fysisk, i flott vårvær!

Årsmøte ble i år utsatt fra opprinnelig dato 17.mars til 19.mai. Årsaken var et stort ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Foreningen har mange trofaste medlemmer, som med sin erfaring og interesse er viktige stemmer for utviklingen av den 89 år gamle foreningen. 40 mandater møttes for å avgi sin stemme.

For aller første gang i foreningens historie kunne vi gjennomføre et årsmøte på egen eiendom Svinessaga Friluftssenter.  En driftig dugnadsgjeng har gjennom en lang periode jobbet med å gjøre klar hallen, som vi for øvrig, vurderer skal hete Blikkbox, som en motsats til Sandefjord kommunes, Blackbox.

Etter en veldig flott presentasjon av historien om Svinessaga og Goksjø, formidlet av Even Haugem, ble årsmøte satt. 

Av innkommende saker var det forslag om vedtektsendringer som ville skape debatt. Arbeidsgruppa som har omformet vedtektene etter dagens, aktive foreningen ble vedtatt, med noen små korrigeringer.

Styret kunne berette årsmøtet om et aktivt år. Det har vært flere store prosjekter som er ferdigstilt og som vil fortsette ut året 2021. Prosjektene er finansiert med midler fra blant annet Spillemidler, tildeling av gaver fra DNB Sparebank, TH. Stiftelsen og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Foreningen består av flere arbeidsområder. For noen år tilbake var overtagelse av Svinessaga en realitet. Det var et område som i stor grad viste spor etter mange år med næringsvirksomhet. I dag fremstår Svinessaga Friluftssenter som et veldig populært aktivitets-område, med høyt antall besøkende, hele året. På området har besøkende tilgang til en moderne utedo.

Heivannet i Kodal har en tursti som sårt trengte oppgradering. En flittig dugnadsgjeng på Heisetra har gjennom en lang periode jobbet med å kloppe lage gangstier og ny gangbru. Et stort prosjekt som er finansiert med Spillemidler.

Turstien langs Goksjø, som går fra Vaggestad til Hagnes, som består av to nye bruer, både over Storlv og Trollsåselva, har blitt særs populær tursti. Her er det gjort arbeide med klopping, stiskilting og kart er montert på stolper.

Til glede for turfolket er en dugnadsgruppe i gang med å skilte kyststien på både Østerøya og Vesterøya. Dette er et prosjekt som pågår sammen med Sandefjord kommune.

Om det er ønske om mere informasjon om alle oppgavene turistforeningen har gjort og hvilke planer foreningen har. Les årsberetning her

Medlemsutvikling

Foreningen har hatt en positiv medlemsutvikling og kan i 2020 telle hele 2 744 medlemmer. Det som er spesielt hyggelig er at de som er yngre i dag finner sin plass i foreningen. Det er mange aktiviteter for både barn og unge. Både i skolens ferier og ellers i løpet av året. Turboklubben for Barnas Turlag, som holder til på Svinessaga Friluftsområde har som mål å være aktive hele året.


Lederskifte i foreningen

Gjennom hele 11 år har Ragnar Standal, vært leder. I år ba han om å bli avløst. Valgkomiteen jobbet med å finne en leder som kunne overta dette frivillige vervet. Ny styreleder heter Hilde Bostrøm.

Ragnar ble takket av med mange hyggelige og velfortjente ord. Han har satt Sandefjord Turistforening på «kartet» i byen vår med høye mål om å skape mye aktivitet for både medlemmer, men også tilrettelagt aktivitet for ikke medlemmer. Foreningen er heldig ved at Ragnar fortsatt vil være aktiv i foreningen, nå som prosjektleder og utvikler av Svinessaga Friluftssenter.