Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

DNT landsmøte 2019

Foto: Kirsten Hegge

DNT`s landsmøte 2019 ble gjennomført i vakre Svolvær i Lofoten. 350 delegater representerte  57 foreninger og 90 turlag i DNT.

Totalt er det  315 833 medlemmer av DNT. I Vestfold har vi ca 13 000 DNT  medlemmer

HURRA

Jubileumsåret 1868 - 2018 - 150 år


2018 ble et eksepsjonelt år for DNT. Start-

skuddet gikk med Tidenes Turfest i Oslo Spektrum

og 6 000 betalende tilskuere, etterfulgt av

verdens største utebursdag 21. januar med

over 40 000 mennesker ut på tur. Det kunne ikke

bli en bedre start på 150-årsjubileet.

Gjennomføringen av fire uker med sakte-TV

og over hundre timer direktesendt TV fra våre

stier i fjellet gav DNT og friluftsliv rekordstor omtale og

oppmerksomhet.

Mange flere på tur

Våre hytter opplevde over

fem prosent økning i besøket denne

sommeren. I tillegg var det vært svært stor

aktivitet ute lokal foreningene, på hyttene

og hos samarbeidspartnere som Fjellmuseet

i Lom og Folkemuseet i Oslo.

DNT Fondet vokser

DNT lyktes med å samle inn over 50 millioner kroner til oppgradering av våre hytter.  Blant gavene var en jubileumsgave i form av en Lotto-trekning hvor halparten av overskuddet gikk til DNT. Gavene ble ca 15 millioner kroner fra regjeringen,

Lykkes med naturvern

Å styrke friluftslivets rammevilkår gjøres ikke

bare gjennom økonomi. Det handler også om

å sikre at naturen tas vare på til glede for frem-

tidige generasjoner. I løpet av 2018 ble det

hindret utbygging av både Øystese og Vinda vassdragene,

takket være en stor innsats fra DNTs medlems-

foreninger og allierte organisasjoner.

Media oppmerksomhet

Hundre timer med TV-tid gjennom året i tillegg over 12 500 medieoppslag ogen tredobling i vekst på Instagram i løpet av sommeren, samt en økning på 50 prosent i rekkevidden på våre innlegg på Facebook.

Mange tror de er medlem av DNT

I september 2018 gjennomførte Opinion en

medlems- og befolkningsundersøkelse for

oss. Den viste at det er en positiv utvikling

på kjennskap hos medlemmene, særlig for

gruppen som kjenner svært godt til DNT, hvor

tallene har økt fra 13 til 24 prosent. I en under-

søkelse fra Kantar fra oktober 2018 oppgir hele

870 000 nordmenn at de er medlem av DNT.

Det er åpenbart at vi har et potensial når vi vet

at vi er totalt 315 000 medlemmer.

1,7 millioner nordmenn har blitt eksponert

for én eller flere av jubileumsaktivitetene

våre. Så langt vi kjenner til er det ingen andre

organisasjoner som har fått en tilsvarende

eksponering, eller klart å skape et tilsvarende

engasjement og entusiasme over hele landet

knyttet til et jubileum. Dette skyldes ikke bare

nasjonale aktiviteter og hendelser, men også

at medlemsforeningene landet rundt har

omfavnet jubileet, og benyttet muligheten

til å fronte egen virksomhet på en svært positiv

måte. Jubileet har vært mulig på grunn av

betydelig kreativitet, stor grad av frivillig

innsats og ikke minst at mange eksterne

aktører har bidratt både finansielt og med

arbeidskraft fordi de ser betydningen av

DNTs samfunnsoppdrag.


Dag Terje Klarp Solvang (general sekretær) 

og Per Hanasand ( styreleder landsstyret DNT)

Trollfjorden på ørnsafari
Trollfjorden på ørnsafari Foto: Kirsten Hegge

Friluftsliv for alle 

I 2018 har vi satset på å få flere ut og med på aktiviteter, gjennom satsinger på nærfriluftsliv og merkede stier i tilknytning til bynære strøk, nærturgrupper og grunnleggende innføring i friluftslivet gjennom ferskingkurs og tilrettelagt friluftsliv 

DNT tilrettelagt drives i 23 av våre medlemsforeninger på landsbasis, og det er i overkant 2000 mennesker med funksjonsnedsettelse som er på nærtur en gang i måneden. 

En av FTU gruppene drives i Sandefjord. I denne gruppen er det mellom 30 og 40 personer som møtes for å dyrke friluftsslivet og felles opplevelser på hver tur. I 2018 var gruppa på Snøhetta. 

 Målet for dette året er tur til Hardangervidda - hytte til hyttetur. 

Valg til landsstyret
Valg til landsstyret Foto: Kirsten Hegge

Styreleder i Sandefjord Turistforening, Ragnar Standal, stilte sitt kandidatur til landsstyret. Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge og det ble ikke Ragnar som ble valgt denne gangen. 

På talerstolen for stiens rettsvern
På talerstolen for stiens rettsvern Foto: Kirsten Hegge

Tidligere nestleder og mangeårig turleder i Sandefjord Turistforening, Erik Bryn Tvedt, taler for stiens rettsvern. Dette mangler i dagens lovverk. Erik foreslo følgende: "DNT vil arbeide for å utvikle og ivereta retten til fri ferdsel. Vi vil søke å utvikle et faglig nettsted for allemannsretten samt definere nærmere allemannsrettens innhold" Forslaget ble ikke vedtatt men notert av landsstyret. 

Erik Bryn Tvedt, ble valgt som medlem av Domsutvalget i DNT. 


Svolværgeita
Svolværgeita Foto: Hilde Haugen

Lofoten har som kjent flott natur. For mange er Svolværgeita et kjent landemerke. Vi hørte at det var deltagere som tok med seg klatreutstyr og brukte natta i midnattsol for å komme seg på toppen. Vi kan bare ane hvor flott det må ha vært. 

For de aller fleste av oss tok mange flotte bilder av geita og var storbeundere på avstand. 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 16. juni 2019