SvineSsaga Friluftsenter

Foto: Kirsten Hegge
Foto: Kirsten Hegge
Foto: Kirsten Hegge
Foto: Kirsten Hegge

Svinessaga, Goksjø

Svinessaga er et nytt friluftssenter i Vestfold. Eiendommen ligger ved Goksjø, den fjerde største innsjøen i Vestfold. Vannet er fiskerikt, og har flere fine badeplasser. 

Stedet har et rikt fugleliv med bla. fiskeørn, bålplass, sittegrupper, god brygge for utsetting av båt eller kano etc.og flotte turområder. Naturreservatet Napperød ligger like ved.    

Svinessaga er utgangspunktet for den store aktiviteten både ved/og på Goksjø, året igjennom med bla. kanopadling, fisking, isfiske, skøyter, ski, mikrofly - og hvor bla. Sandefjord Roklubb har sin base. Den tiden av året som er best besøkt er desitert vinterstid hvor isen legger seg så tykk at vi kan gå tur, enten med ski eller skøyter. Isfiskeren finner du rundt om på hele isflaten. 


Utleie av kano og robåt

Friluftsenteret er ikke betjent annet enn en liten periode på sommeren. Ellers vil stedet drives av frivillige som eventuelt synes det er flott med utleie. Inntil foreningen har noen frivillige som ønsker å ha dette som en aktivitet, har ikke foreningen organisert utleie til allment formål. 


Litt historie 

I 1872 etablerte man en dampsag på eiendommen. Virksomheten var omfattende og hadde i sin tid ca. 20 hester og 20 mann knyttet til sagbruksvirksomheten. Sagbruket ble nedlagt midt på 1980-tallet og har siden fungert som lager.  Svinessaga er en gammel industieiendom som er omgjort til et friluftssenter. STF har gjennomført en omfattende opprydding av eiendommen og gradvis fases friluftsaktivieter inn her. En rik kulturhistorie kombinert med en fantastisk beliggenheten, solrikt sørvestvendt, med 300 meter strandlinje. 

Adkomst

Sommer

Fra Sandefjord sentrum følger man innfarstveien mot E18, krysser over denne og tar inn på fv. 305 mot Kodal og Andebu. Etter ca. 3 km får man Goksjø på venstre side. På nedsiden av veien ligger en parkeringsplass ved Lasteland. Herfra er det ca. 200 meter til Svinessaga, enten på sti eller langs vei. 

Man kan også passere parkeringsplassen og ta av til venstre etter ca. 200 meter og kjøre inn til Svinessaga. Avkjøringen her krever stor oppmerksomhet både fordi den ligger i en sving og fartsgrensa er 80 km i timen.

Det går rutebuss fra Sandefjord sentrum mot Kodal med avstigning langs veien.  Herfra er ca. 200 meter å gå til Svinessaga.  

Vinter

Følg fv. 305 fra Sandefjord mot Kodal. Parkering gjøres på Lasteland eller Svinessaga. (Parkerings langs fv. 305 er ikke tillatt!)