Frivillighet

Våre frivillige er maskineriet i turistforeningen. 

All aktivitet gjøres av frivillige. I SOTF er det høy aktivitet som turledere, men også ved alt det praktiske arbeidet, som gjøres 
Vår forening tilrettelegger for aktiviteter til våre medlemmer, i alle aldersgrupper. 
Mye av arbeidsinnsatsen legges ned i vedlikehold - være seg på våre anlegg som hytter og gapahuker. 
En stor innsats skal også gjøres på vårt stinett som ligger kystnært og i Vestre Kodal. Ved kommunesammenslåing 2017, er det et ønske om å etablere stier også i Stokke og Andebu.
 Foreningens første sti gikk fra Sandefjord til Kodal. Denne stien er remerket  og ryddet i løpet av siste året, og kan anbefales å gå som en dagstur, ca 7 timers tur.
Å være hyttevakt, har sine fordeler. Du disponerer  hytten fritt fra lørdag kl 15:00 - og du er hyttevakt med ansvar for kiosk søndag, for turgåere og besøkende.
Vårtur til Simlebu i Etnefjellene
Vårtur til Simlebu i Etnefjellene Foto: Julie Maske

Har du lyst å være frivillig så har vi mange oppgaver foreningen skal utføre. Du kommer inn i et trivelig miljø hvor vi alle jobber for fellesskapet

Hyttevakt 

Heisetra er en godt besøkt hytte som har søndagsåpen kiosk. Det er frivillige som sørger for at turgåere, som kommer innom hytten, får servert varme vafler og noe godt å drikke. 

Som hyttevakt er du ansiktet utad og vi trenger deg som takler til tider noe hektisk kioskaktivitet. Du må har sans for orden og være selvstendig. Kunne sette deg inn i fellesskapets regler og forholde deg til andre kan ha andre meninger enn deg. 

Synes du dette kunne være noe for deg, da tar du kontakt med kontoret. Dugnad 

Dugnad innegår all innsats som gjøres i foreningen. I løpet av året legges det ned noen tusen dugnadstimer av våre aktive medlemmer. 

Foreningen har et friluftsområde som heter Svinessaga. Dette er et område som er i en fase hvor det skal bygges og snekres. På vinteren er det i dag stor aktivitet med kiosk og tilrettelegging. 

Heisetra  og Slirabu er godt besøkte hytter. Her er det en hyttekomitee som møtes til dugnader og hyttetilsyn. Her er også litt større utbedringsprosjekter på gang. 

Liker du arbeidsoppgaver som vedkløyving - maling - vask og generell vedlikehold. Da kan vi garantere at dette er noe for deg. 
Løype - og sti rydding 

Foreningen har ansvar for å rydde stier både langs kysten og til lands. Dette arbeidet blir organisert av en løypesjef. Dette er et arbeid som både er trivelig og sosialt - men kan også gjøres på selvstendig vis.

All merking blir utført i henhold til merkehåndboka. Du blir kurset i denne type oppgave. Du blir tilbud kurs som er relevant i forhold til denne type oppgave  

Det er viktig å merke seg at alle som jobber med stirydding og so har behov for å bruke farlige redskap som rydde- og motorsag, skal ikke utføre slikt arbeid uten at godkjent kurs er gjennomført. 

Det samme gjelder for å kunne kjøre foreningens ATV og snøscooter. 

Huskomite

Foreningens kontor er i Matrosgata 6 som ligger sentralt i Sandefjord sentrum. 

Huset har stor synlighet og det er mange som setter stor pris på det gamle huset fra år 1668. Uteområdet er arkitektoniskt utformet til samtiden. 

Har du glede av å stelle i hagen så kan dette være en oppgave som du synes er meningsfullt. Det er ikke vaktmesteroppgaver i denne oppgaven - da det er huseier som har all utbedring av slik karakter. Kontor og butikk


Foreningen har en liten butikk i Matrosgata. Vareutvalget er basert på enkelt turutstyr og kart. 

Butikken holder åpent på lørdager i sesongen som blir betegnet som tursesong og når det er julehandel. 

Vi trenger deg som liker å veillede innenfor tur og kan gi personer som trenger deg gode tips for å gjøre deres tur så vellykket som mulig. Du setter av en eller to lørdager i sesongen til denne jobb. Komitearbeid


Foreningen er organisert med flere komiteer som innehar sine arbeidsområder. Det er ledere i alle komiteene og primært har leder et verv i foreningens styre. 

Ønsker du å være med i en komite så ta kontakt med kontoret i Matrosgata 6 og vi sette deg i kontakt med riktig person 

HMS

Her kan du lese kravene som stilles for alle våre frivillige enten er turledere, dugnadsarbeidere på anlegg eller ute i felt.