Frivillighet

Våre frivillige er maskineriet i Turistforeningen. 

Mye av aktiviten gjøres av frivillige. I SOTF er det høy aktivitet som turleder, men også ved alt det praktiske arbeidet som gjøres. 
Vår forening tilrettelegger for aktiviteter til våre medlemmer  og ikke medlemmer i alle aldersgrupper. 
Mye av arbeidsinnsatsen legges ned i vedlikehold - være seg på våre anlegg som hytter og gapahuker. 
En stor innsats skal også gjøres på vårt stinett som ligger kystnært og i Vestre Kodal. Ved kommunesammenslåing 2017, er det et ønske om å etablere stier også i Stokke og Andebu.
 Foreningens første sti gikk fra Sandefjord til Kodal. Denne stien er remerket  og ryddet i løpet av siste året, og kan anbefales å gå som en dagstur, ca 7 timers tur.

For å glede deg som er turglad har vi noen frivillige som steker vafler på turhytta som heter Slirabu. Dette er en liten hytte som er ligger på samme tun som Heisetra. Tilbudet om turvaffel har vi så lenge vi har frivillige som ønsker å bidra med dette tilbudet. Det er et stort behov å få inn flere som kan bidra. Ta kontakt med Tursenteret i Matrosgata eller send oss en epost om du ønsker å bidra. 

Foto: Jan Ivar
Foto: Jan Ivar

Har du lyst å være frivillig så har vi mange oppgaver foreningen skal utføre. Du kommer inn i et trivelig miljø hvor vi alle jobber for fellesskapet.  Bildene er fra remerking av kysstien fra Grisetro langs svaberget til Flautangen, Østerøya, Sandefjord 2022.

Nå gir vi deg muligheten til å gjøre en dugnadsinnsats som turfolket digger. Lukta av nystekt vaffel på tunet, det liker alle. Ikke minst setter turfolket stor pris på at stiene er godt merket og skiltet. Fra 2021 til 2022 har dugnadsgjengen jobbet med å ferdigstille et stort remerkingsprosjekt. 

Ta kontakt med oss og vi skal følge deg godt opp slik at du føler deg godt ivaretatt :) 

Du kan også lese hva Den Norske Turistforening (DNT) sier om Frivillighet. Les her!

Hyttevakt 

Heisetra er en godt besøkt hytte som har søndagsåpen kiosk. Det er frivillige som sørger for at turgåere, som kommer innom hytten, får servert varme vafler og noe godt å drikke. 

Som hyttevakt er du ansiktet utad og vi trenger deg som takler til tider noe hektisk kioskaktivitet. Du må har sans for orden og være selvstendig. Kunne sette deg inn i fellesskapets regler og forholde deg til andre kan ha andre meninger enn deg. 

Synes du dette kunne være noe for deg, da tar du kontakt med kontoret. Dugnad 

Dugnad innegår i all innsats som gjøres i foreningen. I løpet av året legges det ned noen tusen dugnadstimer av våre aktive medlemmer. 

Foreningen har et friluftsområde som heter Svinessaga. Dette er et område som er i en fase hvor det skal bygges og snekres. På vinteren forsøker vi legge til rette for aktivitet med kiosk og gjøre det trivelig for våre besøkende. 

Heisetra  og Slirabu er godt besøkte hytter. Her er det en hyttekomite som møtes til dugnader og hyttetilsyn. 

Til tider kan det være litt større prosjekter på gang. Det avhenger av om foreningen får tildelt midler for å gjennomføre større oppgaver.

Liker du arbeidsoppgaver som vedkløyving - maling - vask og generell vedlikehold. Det å være en del av et dugandstema med godt samhold gir økt livskvalitet.

Da kan vi garantere at dette er noe for deg. 
Kjøregodtgjørelse 

Har du utført arbeide for foreningen og du har brukt egen bil kan du ha rett på kjøregodtgjørelse. Satsene er statens regulative

Du laster ned skjemaet før du fyller ut. Lagre det på din PC og send det til oss som et vedlegg. Sandefjord@dnt.no eller kom innom vårt tursenter å levere det selv. 


Skjemaet finner du her ​​​​​​​

Løype - og sti rydding 

Foreningen har ansvar for å rydde stier både langs kysten og til lands. Dette arbeidet blir organisert av en løypesjef. Dette er et arbeid som både er trivelig og sosialt - men kan også gjøres på selvstendig vis.

All merking blir utført i henhold til merkehåndboka. Du blir kurset i denne type oppgave. Du blir tilbud kurs som er relevant i forhold til denne type oppgave  

Det er viktig å merke seg at alle som jobber med stirydding og so har behov for å bruke farlige redskap som rydde- og motorsag, skal ikke utføre slikt arbeid uten at godkjent kurs er gjennomført. 

Det samme gjelder for å kunne kjøre foreningens ATV og snøscooter. 

Huskomite

Foreningens kontor er i Matrosgata 6 som ligger sentralt i Sandefjord sentrum. 

Huset har stor synlighet og det er mange som setter stor pris på det gamle huset fra år 1668. Uteområdet er arkitektoniskt utformet fra samtiden. 

Har du glede av å stelle i hagen så kan dette være en oppgave som du synes er meningsfullt. Det er ikke vaktmesteroppgaver i denne oppgaven - da det er huseier som har all utbedring av slik karakter. Kontor og butikk


Foreningen har en liten butikk i Matrosgata. Vareutvalget er basert på enkelt turutstyr og kart. 

Butikken holder åpent på lørdager i sesongen som blir betegnet som tursesong og når det er julehandel. 

Vi trenger deg som liker å veillede innenfor tur og kan gi personer som trenger deg gode tips for å gjøre deres tur så vellykket som mulig. Du setter av en eller to lørdager i sesongen til denne jobb. Komitearbeid


Foreningen er organisert med flere komiteer som innehar sine arbeidsområder. Det er ledere i alle komiteene. I tillegg har foreningen et styre som består av leder, nestleder og fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. 

Ønsker du å være med i en komite så ta kontakt med kontoret i Matrosgata 6, epost sandefjord@dnt.no eller mobil 95 40 50 85 og vi sette deg i kontakt med riktig person, som vil følge deg opp. 

HMS

Her  kan du lese kravene som stilles for alle våre frivillige som enten er turledere, dugnadsarbeidere på anlegg eller ute i felt.