Høstmøte

Forfatter Erlend Larsen
Forfatter Erlend Larsen Foto: Kirsten Hegge

Et høstmøte avholdes for å takke våre frivillige for iherdig innsats med ulike oppgaver for foreningen, så langt i år. I år var tanken å gjøre møtet litt overraskende ved å endre litt på rammene. Med fingermat og mingling ble det en start på møtet sammen med andre lag og organsiasjoner som så flott presentere seg.

Sandefjord Søppelplukkerlag, har et lag som er spesielt opptatt av marint søppel.  Dette er noe som i mange år har fått "lov" å utvikle seg - og som nå har utviklet seg til en miljøbombe for fisk og dyr som lever i havet. Takk, til Gyrid Hasaas, for ditt flotte innlegg. 


Natur og Ungdom, er en flott organsasjon som så modig kjemper for naturen vår. Spesielt kan vi takke disse kloke ungdommene for den innsats de har gjort for at planene om å legge Andersbånn i Kodal, i gruver, nå blir skrinlagt av politikere. Flott! Og en stor TAKK for den jobben dere gjør.

Jeger og Fisk, som er opptatt av elver og bekker. Det har vært og er fortsatt et stort fokus på at fisken får gode vekstvilkår. I år har vi opplevd en enorm vekst av fisk i elevene. Dette er blant annet et resultat av den jobben som legges ned nasjonalt. 


Forfatter, Erlend Larsen, har skrevet mange bøker om ulike temaer. På høstmøte presentere han spesielt turbøkene "På tur i Vestfold" del 1 og 2. Han viste oss bilder av flere turområder og utfordret oss på om vi kjente igjen områdene. Slik undertegnede oppfattet dette, så er vi ikke så godt kjent i den nordre delen av fylket vårt. Så her er det mye uoppdaget for oss som bor her sør i fylket.

Den gode samtale
Den gode samtale Foto: Kirsten Hegge

Generalsekretær, Nils Øveraas, i midten, her i samtale med DNT- ung leder, Andreas Sundt, fra venste og styreleder, Ragnar Standal.

Det var foreningens første møte med generalsekretær. Det var et flott innlegg han hadde med å fortelle om noe av den aktivieteten som forgår i det ganske land. Med turaktivitet og hyttebygging, samt kampanjer for blant annet å bevare naturen uberørt - og ikke legge alle fosser i rør - som er noe av aktiviteten. 

Morten Vestly
Morten Vestly Foto: Kirsten Hegge

Morten Vestly, mest kjent som countryartist, spilte og sang sin selvskrevne norske låter. Tekster som også hans datter på seks år kjenner - og sang til. Neste gang vi møter denne lille flotte jenta, da har hun kanskje lyst å ta mikrofonen og synge med pappa. Takk, til dere begge to for et flott innslag av nydelig musikk.

Da er tursesongen over for de aller fleste turkomiteer - men, det er en gruppe som fortsatt vil gå mandager og torsdager, og det er FRISKUS tur og trim. Les om tidspunkt og oppmøtested, under turer og grupper. 

Takk, til alle våre frivillige i Sandefjord Turistforening, for all glede som gis, ved at dere bryr dere om foreningen vår!

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 4. november 2016