Omlegging av Geirastadirløypa

Søndre Kullerød, Sandefjord
Søndre Kullerød, Sandefjord Foto: Ukjent

I forbindelse med utvidelse av Komplettbygget på Søndre Kullerød, vil bygget berøre Geirastadirløypa. Opparbeidelse av byggetomta er i gang og en liten parsell av turløypa er avstengt. I reguleringsplanen er det tegnet inn ny turløype forbi Komplettbygget litt øst for tidligere trase. Parkvesenet er i gang med å opparbeide ny løype fra undergangen ved Torpveien pg ca 2-300 meter sydover der den møter gammel trase. Løypa vil nå bli liggende nærmere Husås, som er et fint turmål.

Så fort den nye løypetraseen er ferdig opparbeidet vil den bli blåmerket på vanlig måte. Vi oppfordrer turgåere som beveger seg i området en tid fremover å respektere gjerdet mot byggeområdet og arbeidene i løypa. Det skal for øvrig være mulig å passere forbi bygge-og arbeidsområde i anleggstiden.

Bjørn Røed

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 28. oktober 2016