Skiltmerking på Heia, Kodal

Skiltprosjekt på Heia, Kodal
Skiltprosjekt på Heia, Kodal Foto: Bjørn Røed

Turskiltprosjektet Heia - Svartåa er nå ferdig !

I vinter, vår og sommer har det pågått et arbeid i foreningen med å bytte ut turskiltene innenfor kartet "Heia - Svartåa" De aller fleste av de gamle skiltene, hvor mange av de så svært lurvete ut, er fjernet. Prosjektet er støttet med midler fra "Turskiltprosjektet" som Gjensidigestiftelsen og Vestfold fylkeskommune står bak. I alt er det montert 210 nye skilt i hele turområdet,- (ca 85 km turløyper) 

Langevannet
Langevannet Foto: Kirsten Elise Hegge

Skiltene er grønne med avstandsangivelse i km og piktogram for vanskelighetsgrad i henhold til "Merkehåndboka". Skiltene er produsert av Asker Produkter AS. Tønsberg og Omegn Tf. skifter også ut turskilt og bruker samme skiltprodusent i sitt turområde "Trollsvann - Merkedammen". Det er derfor nå blitt en enhetlig merking av turløypene fra Damvann i syd til Merkedammen i nord.

I tillegg til turskilt, er det satt opp toppskilt med høydeangivelse på Vardås, Farmenrøysa, Knappen, Grevestein, Holtehædde, Plankås og Brente Åser og noen stedskilt  som ved Jeskovann og Tyskemyrryggen. 

Solnedgang ved Langevannet
Solnedgang ved Langevannet Foto: Kirsten Elise Hegge

Det er også montert nye kart i infotavlene på Heia, Andersbonn og Rennesik og satt opp helt ny infotavle med kart på Snappen. 

Alle løypene er gått opp med GPS med formål og å få lagt turløypene riktig inn på M-50 kartene til Statens kartverk.

En fremmed gås ved Heiavannet
En fremmed gås ved Heiavannet Foto: Kirsten Elise Hegge

Arbeidet er utført av "Løypekomiteen Kodalløypene" og det er brukt ca 500 dugnadstimer totalt på prosjektet. Vi ønsker alle velkommen til å bruke vårt flotte turområde i Vestre Kodal. Nå er det ingen som bør kunne gå seg bort etter at den nye omfattende skiltingen av turløypene er gjennomført. 

Er det noe med skiltingen eller merkingen/vedlikehold av løypene som ikke er tilfredstillende, ønsker vi gjerne en tilbakemelding.

Hilsen Løypekomiteen Kodalløypene, ved Bjørn Røed

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 30. august 2016