Årsmøte 2022

Årsmøte avholdes onsdag 30.mars 2022 klokka 18:00 på Skagerak School, Framnesveien 7. 

Det inviteres til  et fysisk møte som er det 90. årsmøte for Sandefjord Turistforening.

Årsmøtedokumenter finner dere her. På møtet blir dokumentene vist digitalt. Om det er ønskelig med et papirdokument kan det hentes på Tursenteret i Matrosgata frem til møtedagen.

Veibeskrivelse til møtelokalet finner du her. Det gjøres oppmerksom på at det tilfaller parkeringsavgift på området. 

I henhold til foreningens vedtekter har alle medlemmer som fyller 15 år i medlemsåret stemmerett og kan velges til tillitsverv.

Det er ønskelig at flere av foreningens ynge generasjon vil delta på årsmøtet. Det er et sterk behov for at de som er yngre engasjerer seg i foreninges drift og virke. 

 På årsmøtet har alle medlemmer av Sandefjord Turistforening stemmeret. Medlemmer er alle som har betalt årskontigent for 2022. 

Etter at det formelle møtet er gjennomført går vi til Cafè Magasinet for en hyggelig sosial sammenkomst. Her blir det servert mat og drikke. 

Påmelding gjøres ved å trykke her 

 Årsmøtesaker 

  Styrets årsberetning 2021 

 Regnskap 2021 

 Behandling av innkommende saker til årsmøtet 

 Budsjett 2022 

 Valg 

Velbekomme! 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 22. mars 2022