Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Sandefjord TuristforeningVelkommen til årsmøte i Sandefjord Turistforening

I følge vedtektene avholdes årsmøte innen utgangen av mars måned. 

Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år i medlemsåret har stemmerett og kan velges til tillitsvalg.

Forslag til årsmøtet sendes til styret på epost til sandefjord.styret@dnt.no innen 2.mars​​​​​​​


Dato: 30.mars 2022

Tid: 18:00

Sted: Skagerak international school

adresse: Framnesveien 7  3222 Sandefjord 

Program

 Årsmøtesaker:

1  Styrets årsberetning 2021 

2 Regnskap 2021 

3 Behandling av innkommende saker til årsmøtet 

4 Budsjett 2022 

5 Valg 

Årsmøtet avsluttes med bevertning

​​​​​​​


Skrevet av Kirsten Elise Hegge 10. februar 2022