Peisen på Heisetra byttes ut!

Teglstein peis
Teglstein peis Foto: Kirsten Hegge

Peisen som har gledet i 26 år skal erstattes med en miljøvennlig ovn som foreningen er tildelt av Norsk Varme

Sammen med flere andre lokalforeninger i DNT  takket Sandefjord Turistforening  ja når det kom en forespørsel fra Norsk Varme om foreningen ønsket å motta gave, som bestod av moderne og rentbrennende ovner. 

Det er med ydmykhet for alle som har et forhold til Heisetra slik den ble ferdigstilt i 1995, at det gjøres forandringer. Den gang ble det lagt ned mange dugnadstimer for å bygge hytta og deriblant peisen som har eksistert frem til nå.  Det er ikke få timer, og mange favner ved, som peisen både har gledet og skapt hygge.  Men, ikke noe hemmelighet, har avgitt veldig lite varme. 

Det er gjort mange vurderinger om hvorvidt det er nødvendig å bytte peis til ovn. Det er blant annet ut fra et energibehov. Peisen gir fra seg lite varme slik den fungerer i dag. Et annet viktig punkt er av miljøhensyn. Det er i dag nye ovner som brenner renere og har dermed renere utslipp. Og det er et viktig punkt å ta med seg med tanke på bærekraft som foreningen er forplikta til å ivareta. 

Allerede mandag 1.november stenger hytta for utleie og aktivitet, i fjorten dager. I denne tiden vil hyttekomiteen gjøre arbeidet både med  å rive peis, og montere ny ovn. 

Slirabu skal også få en helt ny rentbrennende ovn, som er gitt av Norsk Varme. 


Mange av oss er veldig spente på hvordan dette vil bli og er veldig takknemlig for den strålende jobben som gjøres av hyttekomiteen på Heisetra. Tusen takk! 


Tusen takk til Norsk Varme som har tildelt foreningen så flotte varmende gaver! 


Skrevet av Kirsten Elise Hegge 28. oktober 2021