Motorsagkurs er gjennomført

Kurs gir kunnskap
Kurs gir kunnskap Foto: Roger Nilsen

Kurs gir våre frivillige økt kunnskap og styrker sikkerheten deres når det skal utføres arbeid på sti-og løyper. Med stor respekt skal jobbing med skog og trehogst utføres. Det er nødvendig med kunnskap både i praksis men også i teori. 

Kvalifisert instruktør Sjur Jacobsen fra Skogkurs.no
Kvalifisert instruktør Sjur Jacobsen fra Skogkurs.no Foto: Roger Nilsen

Foreningen har en HMS-plan som du kan lese om her.  Det blir stilt krav til godkjenning av blant annet motorsagkurs for at våre frivillige, som jobber i felt. Det er med høy grad av risiko våre frivillige rydder stier og løyper. Det sies at det farligste som finnes blant skogrydding er rot/trevelt.  Her skal en vite helt nøyaktig hva en skal gjøre for at jobben blir utført uten personskade. 

Vi har opplevd mer rot/trevelt over våre stier nå, enn vi tidligere har gjort.

Det er så flott av våre frivillige er villige til å bruke sin fritid på å rydde stier for oss, når det både gror til, og når det trengs opprydding. 

Tusen takk til Løypekomiteen på Heia: Tor Aasrum, Jon Ringdal, Roger Davidsen,  Jan Kåre Moland og Tore Christensen. Hyttekomiteen Heisetra, Roger Nilsen. Dere har alle bestått kurset .

Vi gratulerer! 

Nyinnreda bod
Nyinnreda bod Foto: Roger Nilsen

Den teoretiske delen av kurset ble gjennomført inne  på et nyinnredet rom, som tidligere har vært vedbod på Heisetra.

For ett år siden ble det fanget over 100 mus inne i denne boden. Det ble av hyttekomiteen gjort et godt grep med å tømme boden for mye gammel skrot, og har nå innredet med panel på vegger og  i tak. Nå skal museproblemet være løst.

Og samtidig kunne benyttes som kurslokale, for kursdeltagere som satt i fullt sikkerhetsutstyr på kurset ble avholdt med seks deltagere.  

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 19. oktober 2021