Prosjekt merking og skilting av turstier i Sandefjord

Fra Flautangen
Fra Flautangen Foto: Gunnar Mathisen
Klikk her for å skrive tekst.
Fra Skjellvika
Fra Skjellvika Foto: Gunnar Mathisen

Turistforeningen har et par prosjekter som omhandler turstier i Sandefjord.

Øst- og Vesterøya er for den turglade et nydelig turområder. Ved gode skilt gjør vi denne turen lettere for alle å gå på tur. 

Likeså er den nye stien som er etablert langs Goksjø, fra Vaggestad til Hagnes. 

Finansiering med spillemidler  kr 300 000 gjør det mulig å gjøre denne store innsatsen  med å skilte turstiene Øst - og Vesterøya. 

Dette er prosjekter som gjennomføres av dugnadsfolk som jobber fysisk på med å slå ned stolper og skru på skilter. Skiltene er produsert av Asker produkter. 

Skiltmerking på Øst - og Vesterøya er et samarbeide med Sandefjord kommune. Det legges tilrette med både lager og verktøy slik at både logistikk og arbeidet går så enkelt som mulig. På Kyststiene er det Gunnar Mathisen som er prosjektansvarlig. Han kan melde om en veldig flott dugnadsgjeng som liker å komme sammen. Dette prosjektet er nyttig for den turglade men det er også viktig at vi nå merker skiltene for å vise at det er Turistforeningen som viser deg med avstand hvor langt du skal gå.Røverstien, Goksjø
Røverstien, Goksjø Foto: Ole Lauve

Ved Goksjø, som er et av Sandefjords ferskvann, er det etablert en ny tursti som har blitt veldig populær. Her kommer du tett på naturen og vannet. For første gang kan man komme seg over to av elveinnløpa til Goksjø ved at det er satt opp to bruer. 
Skilter med avstand og merking gjør at det er enkelt å orientere seg og følge stien. Det er satt opp skilt med kart slik at en har oversikt over området. 
Prosjektet er finansiert med spillemidler og har en kostandsramme på kr 500 000. Arbeidet er gjort på dugnad. 

Turistforeningen har mange turstier som skal vedlikeholdes og sees etter. Har du lyst å være å bidra til dette viktige arbeidet så ta kontakt med oss. Vi kan tilby deg et trivelig miljø og du kan bidra med akkurat så mye arbeide som du ønsker.