Årsmøte 2019 på Kurbadet, Sandefjord
Årsmøte 2019 på Kurbadet, Sandefjord Foto: Kirsten Hegge

Årsmøte 2021

Sandefjord Turistforening


Velkommen til årsmøte i Sandefjord Turistforening.

I følge vedtektene avholdes årsmøte innen utgangen av mars måned. Grunnet koronapandemi ble årsmøtet utsatt til 19. mai. Vi håper åpent å kunne gjennomføre et godt årsmøte. 

Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år i medlemsåret har stemmerett og kan velges til tillitsvalg.

Forslag til årsmøtet sendes til styret på epost til sandefjord@dnt.no innen 28. april.​​​​​​​

Her kan du lese årsrapport 2020Tid: 19. mai klokka 18:00

Sted: Svinessaga Friluftssenter 

Program

1. Åpning av årsmøte i Turistforeningen nye møtelokaler, Kodalveien 76

2. Årsmøtesaker 

A)  Styrets årsberetning 2020 

B) Regnskap 2020 

C) Behandling av innkommende saker til årsmøtet 

D) Budsjett 2021 

E) Valg 

Årsmøtet avsluttes med bevertning

  Møtet skal avholdes i henhold til pandemireglene som gjelder på dette tidspunktet.   Lokalet har 84 sitteplasser. 

Med vennlig hilsen

Styret i Sandefjord Turistforening


Årsmøte i Sandefjord Turistforening dato 19-mai klokka 18:00. Møtet avholdes innenfor gjeldene smittevernregler på Svinessaga Friluftssenter

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 31. mars 2021