Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

SKAP FRILUFTSLIVSKOMMUNER!

Klar utfordring til lokalpolitikerene fra DNTs landsmøte; sett friluftslivet på dagsorden i valgkampen!

–Vår største folkehelseutfordring er økende sosiale forskjeller mellom inaktive og aktive. Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumentert effekt på helse og livskvalitet. Skal DNT ta vare på friluftstradisjonene, inkludere nye grupper og inspirere flere til å delta må vi samarbeide med andre, ikke minst med kommunene, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Helse er en av de sakene som opptar folket mest foran lokalvalget til høsten. Det viser en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Aftenposten. Friluftsliv skaper god folkehelse i lokalmiljøet. DNT mener derfor at alle kommunene i Norge må tilrettelegge for gode nærturopplevelser.

Natur som helsekilde

–Friluftsliv er en nøkkel til å få med mange av de som i dag er inaktive. Å være fysisk aktiv i naturen og i nærmiljøet er den aktiviteten flest nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. For å gjøre det enkelt for flere å drive et aktivt friluftsliv, må hver enkelt kommune utarbeide en plan for friluftslivet, sier DNTs styreleder Hanasand. 

I forkant av valget vil lokalpolitikerene utfordres av våre foreninger på hva de helt konkret vil gjøre. Vi har 151 år med kunnskap om hva som skaper et godt friluftsliv og har følgende råd:

Her er resolusjonen i sin helhet: 

Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!

Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet og bidrar til god folkehelse. De frivillige friluftslivsorganisasjonene skaper aktivitet og opplevelser, men også sosiale fellesskap og inkludering i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning for folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag til ny folkehelsemelding.

DNT ser et stort potensial i å få flere fysisk aktive og engasjert i lokalmiljøene gjennom å satse på friluftsliv. Kommunene har, sammen med de frivillige organisasjonene, en viktig rolle i å legge til rette for lokale friluftslivsmuligheter.

Enkelt og nært friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere. DNT mener at alle kommuner må kartlegge sine friluftslivsområder, vedta en strategi for aktivitet og friluftsliv, og ha god kompetanse på naturforvaltning og friluftsliv. Det er viktig at frivillige organisasjoner involveres i dette arbeidet, og at kommunene sikrer langsiktige og forutsigbare økonomiske rammer for det lokale friluftslivet.

Her er DNTs råd til hvordan man skaper en god friluftslivskommune:

•Ta vare på nærnaturen!

•Utarbeid en plan for friluftslivets ferdselsårer

•Sats på friluftsliv i kommunens skoler og barnehager

•Etabler et tilbud om gratis utlån av aktivitetsutstyr

•Ta vare på trivsel og stillhet i naturen

•Støtt opp om frivillige friluftslivsorganisasjoner

DNT vil sette friluftsliv på dagsorden i valgkampen! Vi håper alle kandidater som stiller til valg høsten 2019 tar utfordringen med å gjøre sin kommune til en god friluftslivskommune.


Foto: Marius Dalseg SætreSkrevet av Ragnar Standal 16. juni 2019