Årsmøte 2019 

Sandefjord Turistforening

Nanna Natalia Karpinska Dam Jørgensen foredrar om psykiske helsefordeler av å gå på tur
Nanna Natalia Karpinska Dam Jørgensen foredrar om psykiske helsefordeler av å gå på tur Foto: Kirsten Elise Hegge

Tellekorpset betod av Torstein Vik og Astrid Johnsen som var i aksjon flere ganger under årsmøtet. Det var et viktig årsmøte som skulle ta viktige beslutninger, blant om mulig overtagelse av ny kysthytte. Årsmøte foreslo å bruke av foreningens hyttekonto til en eventuell nyinvestering. 

Tellekorpset diskuterer riktig antall opptalte stemmer
Tellekorpset diskuterer riktig antall opptalte stemmer Foto: Kirsten Elise Hegge

Sandefjord Turistforening gjennomførte sitt 87.ordinære årsmøte på Kurbadet, Sandefjord onsdag 13.mars. Møtet ble innledet av Nanna Natalia K. D. Jørgensen, som holdt et innlegg om hvor stor positiv påvirkning naturen har på menneskers mentale helse. Natalia, skriver en professoroppgave og i den forbindelse forsket på mennesker som går pilgrimsvandring. Hun kunne fortelle oss om alle fysiske og psykiske fordeler om å gå langt, og da å gå i flere uker i strekk.  

Det var 52 personer tilstede hvorav 51 var stemmeberettiget. Tilstede i salen var DNT medlem, som på tidspunktet ikke var medlem av vår forening, men som i etterkant har valgt å flytte sitt medlemskap til Sandefjord Turistforening. 

Mulig ny kysstiturhytte i Bogen ?
Mulig ny kysstiturhytte i Bogen ? Foto: Kirsten Elise Hegge


Sakset fra referatet: 

Forslag til årsmøtet

Det har kommet inn disse to forslagene til årsmøtet.

 • Kjøp av kystledhytte i Bogen, Stokke etter forslag fra styret
  Styret ved Ragnar Standal fremla beskrivelse av eiendommen og tankene rundt bruken av denne.
 • Styret ba om en fullmakt inntil kr 1 mill til kjøp av eiendommen.
 • Det kom frem et forslag fra årsmøte om bruk av hyttekontoen til dette kjøpet.
  48 stemmer for 3 mot å disponere inntil kr 1 million av hyttefondet til kjøp av eiendommene gbnr 441/57 og 441/56 i Sandfjord kommune.
 • Endring av vedtekter etter forslag fra valgkomiteen og av styret.
  Valgkomiteens Tore Blaschek informerer om forslag til begrenset  funksjonstid i styret fordi de ønsker en sunn rullering og økt fornyelse i styret.

              Forandringene ligger i:

 • Styrets leder velges for 2 år av gangen (mot 1 år tidligere).
  36 stemmer for og 10 stemmer mot.

Forslaget vedtas som fremsatt.

 • Styremedlemmer kan maksimalt sitte i styret i to perioder i samme rolle. I en ny rolle i styret kan man sitte i to nye perioder. Maksimal tid i styret sammenhengende er 8 år. Etter to år utenfor styret, kan man igjen tre inn i styret.
  31 stemmer for og 16 mot.

Forslaget falt siden det ikke var tilstrekkelig 2/3 flertall for endring.

 • Valgkomiteens innstilling skal foreligge 4 uker før årsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

 • Innkomne forslag skal være skriftlig og styret i hende senest fire uker før årsmøte.

Enstemmig vedtatt.

 • Forslag til vedtektsendring må være innkommet skriftlig til styret minst fire uker før årsmøte.

Enstemmig vedtatt.

 • Valg
  Valgkomitéen har i år bestått av Anette Gjessing, Morten Skjelvik og Thore Blaschek.

  Valgkomiteen innstiller på
  Leder: Ragnar Standal – velges for 1 år (på valg 2020)

Nestleder: Hilde Haugen (L) – velges for 2 år (på valg 2021)

         Kasserer: Bente Gundersen (ikke på valg før 2020)

             Sekretær: Monique Blaschek – velges for 1 år, resten av perioden   

                        som Hilde skulle sittet (på valg 2020)        Styremedlem: Kjartan Tveten Nielsen (L) – velges for 2 år (på valg 2021)

        Styremedlem: Rakel Gundersen (U) - velges for 2 år (på valg 2021)

        Styremedlem: Monica Nordkvelle Borg (H) – velges for 2 år (gjenvalg, på    

                                             valg 2019)

         1. varamedlem: Gunnar Hem (S) – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2020)

2. varamedlem: Jens Heian (BT) – velges for 1 år (på valg 2020)
3. varamedlem: Anders Nalum – velges for 1 år (ny, på valg 2020)


Revisorer: Bernt Ausland – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2018)
                Bjørn Erik Martinsen – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2018)


Referatet kan i sin helhet leses på Min side. På samme side finnes også Årsrapport 2018 

Takk til alle som bidrar til at Sandefjord Turistforening er en svært aktiv forening til alles glede.
Takk til alle som bidrar til at Sandefjord Turistforening er en svært aktiv forening til alles glede. Foto: Kirsten Elise Hegge

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 10. april 2019