Høstmøte 7.november 2018

Styreleder Ragnar Standal takker Trude Myhre, skogbiolog WWF for hennes foredrag om skogen.
Styreleder Ragnar Standal takker Trude Myhre, skogbiolog WWF for hennes foredrag om skogen. Foto: Kirsten Hegge

Med viktige ord om skogen, fortalte Trude Myhre fra WWF, Verdens naturfond, om hvor stor innsats det  kreves for at naturen skal overleve den moderne forvaltning. Det kreves politisk satsning for å nå WWF  sitt mål om 17 % gammelskog; sier Trude. 

For ca femti tilhørere fortalte Trude hvor hennes engasjement kommer fra. Hun har med seg engasjementer fra hun var liten jente  og hvor hun vokste opp på en gård i Re i Ramnes. Som Sandefjording er hun ekstra stolt over at våre lokale politikere våget å være en av de  første kommunene i landet som verner om skog. Storås og Spirås naturreservat i Sandefjord kommune, er herved vernet. 

"Det er fin blandingsskog med mye edelløvtrær i blanding med bartrær. Det gjør at skogen blir veldig variert og fin, nydelig å gå tur i, samtidig som den er levested for utallige arter av alt fra store dyr og fugler til insekter, blomster, mose, sopp og lav" sa Trude, til abc nyheter 28.februar 2017 

Med nasjonale mål kan Trude vise til at det at det lønner seg med et politiskt engasjement. Å "pushe"saken sin som å gå fra Sandefjord til Trondheim, nådde stor mediainteresse som igjen fører til at følgende mål er satt: 

Nasjonale og internasjonale mål

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern vil vernevedtaket bidrar til oppnåelse særlig av følgende to nasjonale mål for naturmangfold:

  • ”Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.”
  • ”Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres”

Vernevedtaket vil også bidra til oppfyllelse av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold.

- En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge fins i skog. Derfor er skogvern et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Regjeringsplattformen er også klar på at vi vil styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, sier klima- og miljøministeren.

Regjeringen.no dato 21.06.2017 FTU nådde toppen av Snøhetta
FTU nådde toppen av Snøhetta Foto: Kirsten Hegge

MOT TOPPEN

På foreningen sin årlige medlemsfest er det medlemmers innsats for fellesskapet som skal feires og takkes. I år ble det i tillegg feiring for FTU (Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede)  som  i sommer klarte bragden med å bestige selveste Snøhette (2286 moh) Dovrefjells Nasjonalpark. For denne innstasen ble det servert marsipankake, med bilde av turfølget. 

Vi fikk følge turgruppa på sin vandring mot toppen, ved at det ble vist film. Denne filmen har blitt en stor hit for FTU og alle i salen gledet seg stort over den prestasjonen denne gruppen har gjort.

Vi gratulerer igjen og igjen !

Det blir spennende å følge dere i FTU på deres neste turmål. 


Hedersfortjeneste tildelt Ole Fredrik Olsen
Hedersfortjeneste tildelt Ole Fredrik Olsen Foto: Kirsten Hegge

Årsmøtet ble avholdt i et av Sandefjords eldste og historiske byggninger, Kurbadet. Det var morsomt å høre styreleder for stiftelsen Sandefjord Kurbad, Svein Ingebretsen, fortelle om hvilke typer behandling pasientene kunne tilbys til ulike typer plager, i Kurbadtiden. 

Det er en viktig historie som har satt sine fotavtrykk i byen vår. 


HEDERSMERKE

For mange som har vært kjent med Sandefjord Turistforening fra "gamledager" husker også Ole Fredrik Olsen, som  har hatt mange verv i foreningens virke. Han har blant annet vært leder av foreningen, i en tid hvor det måtte tas mange viktige beslutninger. Ole Fredrik, kunne dele med oss historien fra den gang "Geirastadir" var foreningens turhytte. Han kunne fortelle om vanskelige økonomiske tider og hvordan veivalget ble lagt den gangen. I dag, er Ole Fredrik, en av gjengen som legger tilrette på blåmerkede stier i skogen i Vestfoldmarka, herav kjent som løypekomiteen på Heisetra. 

Styreleder Ragnar Standal, hadde det litt morsomt med Ole Fredrik, hvor Ragnar fikk Ole Fredrik, til å fortelle litt fra "gamledager" Det endte med at Ole Fredrik, så velfortjent fikk utmerkelsen Hedersmerke for Sandefjord Turistforening.

Gratulerer så mye med velfortjent Hedersmerke, Ole Fredrik! 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 8. november 2018