Søndagstur til gamlestua på Vaggestad

K U LT U R M IN N E R, Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord Høsten 1980

Da Antoni og Kristiane overtok Gamlestua, var det ca. 2 mål jord til eiendommen. Stua inneholdt ett rom og kjøkken. I kjøkkenet var det jordgulv, gråsteins grue, og en stor steinhelle foran den. Antoni fikk satt huset i bedre stand, og fikk et kammers ved siden av kjøkkenet. Antoni og Kristiane hadde jo mange barn: Mikal, Martin, Klara, Sigmund, Aleksander, Johannes, Lena, Theodora. De måtte tidlig ut og gjete på gårdene, 8-9 år gamle. Antoni drev endel som bygdeskredder, men arbeidet for det meste rundt om på gårdene, helst Haughem og Brekke. Han var en flittig kirkegjenger, og syntes ikke det var langt å gå til Sandar kirke og hjem igjen på søndagene. Kristiane døde i 1909, 54 år gammel; Antoni døde i 1922, og begge ligger begravet pA Sandar gamle kirkegård.Skrevet 12. september 2018 av Sandar Historielag - redigert av Sandefjord Turistforening 

Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening: 

Turen starter på parkeringsplassen ved Matskapet / Røveren klokken 11:00.  Parkeringsplassen ligger på venstre side( når du kommer fra Sandefjord) av Fv 305, like etter s-svingene, rett før Vaggestadsletta. Se etter skilt.  Vi er framme ved Gamlestua kl 12.00.

For dem som vil, blir det organisert retur tilbake til bilene. 

De som ikke ønsker å være med på spaserturen, kan selvsagt møte direkte på Gamlestua kl 12.00.

Sandar Historielag ved Anne Lise Løve og Else Nilsen viser fram Gamlestua som er nyrestaurert. Det blir musikk, allsang og historien om stua formidles. Trekkspillvirtuos, Grete Berge, spiller til allsangen og framfører sin selvkomponerte «Vals til Lena».

Her vil det også bli god anledning til å spise og drikke medbrakt.

Gamlestua ligger ved fv 305 ved Gogsjø. Kjør fv 305 fra Haukerød, over E18 mot Kodal. Avstanden fra Haukerød til Tørrestadgrenda hvor Gamlestua ligger, er ca 8 km.

Parkeringen er på høyre side med en gang du tar av fra Kodalveien og svinger inn på grusveien til Tørrestadgrenda. Se etter et P-skilt.

Velkommen.

Foto: Sandar Historielag

Det legges ned mange dugnadstimer på gamlestua. Vi takker historielaget for at dere inviterer oss inn. 

Foto: Sandar Historielag

Taket på gamlestua ble ødelagt i sommer da et tuntre falt over taket. Taket er nå restaurert. 

Foto: Sandar Historielag

Det var sikkert godt å kunne høste på egen tomt når det bodde så stor familie på gamlestua tidliger. 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 13. september 2018