Byvandring med Dr. Thaulow 

Guide Svein Ingebretsen,  i anledning utkledd i dr. Thaulows arbeidsantrekk. Her ved honnørbrygga.
Guide Svein Ingebretsen, i anledning utkledd i dr. Thaulows arbeidsantrekk. Her ved honnørbrygga. Foto: Kirsten Hegge

En byvandring i Sandefjord, kan ikke utelate viktige personer for byens utvikling. Dr .Thaulow, er en av de personene som har blitt anerkjent som sådan. Han er kjent som grunnlegger av Sandefjord bad. Dr.Thaulow kom til Sandefjord i 1830 - da bodde det 780 mennesker i ladestedet Sandefjord. 

Det var et ikke uvanlig astronomisk syn rundt solen akkurat da. Halo (optisk fenomen)  Det ble et ekstra vakkert skue når dr. Thaulow ( Svein Ingebretsen)  fortalte om Rukla bekken og hvordan veien, slik den fremstår i dag, ble til. Medlem av Sandar historielag Arne Gregersen, hadde i anledning guiding, oppdrag å sørge for god lyd til oss lyttende. 

Bjerggata er Sandefjord eldste gate
Bjerggata er Sandefjord eldste gate Foto: Kirsten Hegge

Bjerggata er en av byens eldste gater, med bebyggelse som for det meste består av lave trehus. De eldste husene ligger i den sørlige delen av gata. Disse ble spart for bybrannen i 1900 og er svært gamle. Stedet og bebyggelsen ble for ca. 600 år siden «den første spire til Sandefjord» skriver Knut Hougen i sin «Sandefjords historie» fra 1928.

Nybebyggelse i Hjertnespromenaden
Nybebyggelse i Hjertnespromenaden Foto: Kirsten Hegge

Som i alle byer skjer det endringer og nybebyggelse. I Hjertnespromenaden har arkitekt Lund Hagem, i Backe prosjekt sammen med Hotvedtmoen, løst byggingen på en flott måte som ble godt mottatt i nærmiljøet. En viktig detalj er at arkitekten har tenkt på siktlinjen. Her kan en skue Sandfjord kirke mot nord og mot havna, i sør. 

Pukkestad gård
Pukkestad gård Foto: Kirsten Hegge

De eldste skriftene er fra 1396 og omhandler rettighetene til et område ved Ruklabekken. Stedet kalles da for «Merdstøde». Dette var tydeligvis en verdifull eiendom/rettighet, for den ble kranglet om i over 200 år, fram til år 1600. (sakset fra Sandefjord lokalhistoiske senter) 

I dag, takket være midler fra Anders Jahres humanitære stiftelse, så har gårdens låve blitt restaurert . 

Etter sonderinger fra 2008 om ulike eierstrukturer / foreningskonstellasjoner, ble Sandefjord Lokalhistoriske senter ble stiftet 12.7.2010.

Ekstra staselig på denne gården er hoveddøren, med initinaler fra prosten og hans frue. Døra i hovedbygningen (som trolig er fra byggeåret), har initialene A.S. og J.B. til daværende eiere (Andreas Schelven og Johanne Bugge). Bygningene ble fredet i 1920 årene.  Pukkestad var i Tholfsen-familiens eie fra 1908 til 1950, og enken Ella Tholfsen ble boende der til 1953.


På vandring mot Hvitsplass
På vandring mot Hvitsplass Foto: Kirsten Hegge

Grunnet NM i sykling på denne aktuelle dagen var gatene skjermet. Det var lagt godt tilrette for at vi kunne gå på fortauet mens vi vandret mot enda et av Sandefjords godt bevarte eiendommer. Her er det verd å nevne restureringen av Sperregården og det nydelige bygget som har inneholdt lokaler for Baker Halvorsen, inntil nylig - og som i dag er en avdeling under Nøtterøy bakeri. 

Kirkegården på Sandar kirke
Kirkegården på Sandar kirke Foto: Kirsten Hegge

 På kirkegården, ned mot Landstadsgate, ligger dr. Jørgen Tandberg Ebbesen og frue Henriette Sofie Ebbesen. Ebbesen var badelege fra 1839 til 1875 og byens ordfører i 11 perioder.

Svein Ingebretsen, har forsøkt å vaske gravstenene.

På samme kirkegård ligger også mor til dr.Thaulow. Mens dr Thaulow, og hans fru,  er gravlagt ved Modum Bad. 

En hilsen fra styreleder Ragnar Standal til guiden for en flott byvandring
En hilsen fra styreleder Ragnar Standal til guiden for en flott byvandring Foto: Kirsten Hegge

I forbindelse med at DNT har 150-års jubileum i år, har redaktør Julie Maske, laget en flott jubileumsbok som heter "Kunsten å vandre" boken ble overrakt Svein Ingebretsen, som en takk for en flott byvandring. Vi vandret i Sandefjords historie i tre og en halv time, og det er fortsatt mye som er usagt i byen vår, som fra å være kun 780 innbyggere i 1830 - kan idag telle helt opp til 62 754 innbyggere. 

Jubileumsboken kan kjøpes i butikken til Sandefjord Turistforening i Matrosgata 6. 

God sommer! 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 25. juni 2018