Heisetra holdes stengt noen søndager

Vanskelige kjøreforhold til Heisetra
Vanskelige kjøreforhold til Heisetra Foto: Kirsten Elise Hegge

VARSEL: Heistra, holdes søndagstengt grunnet vanskelige kjøreforhold. Det er stor grad av telehiv som gjør veien utfordrene å kjøre på. Spesielt for biler som er lave. 

I tillegg til telehiv er det igangsatt utkjøring av tømmer fra Fritzøe skoger, slik at det er mange tømmerbiler i området fra Heia både nord og sørover på Heiaveien. 

Vi kommer med ny melding når veien igjen er kjørbar! 

Skrevet 10.april 2018

Vennlig vårlighilsen 

Styret i Sandefjord Turistforening

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 10. april 2018