Årsmøte 2018

Tor Nicolaisen, forteller om DNT og hans liv som hyttevertskap
Tor Nicolaisen, forteller om DNT og hans liv som hyttevertskap Foto: Kirsten Elise Hegge

Årsmøtet er vel gjennomført for vår forening. Med ærverdig besøk av Tor Nicolaisen, eier av Rjukan Fjellstue og mangeårig hyttevert på ulike DNT hytter. Tor, innledet kvelden med et langt innlegg hvor han fortalte om DNT opprinnelse for 150 år siden. 

Jubileumskake med bilde av Turbo som aker sammen med barna
Jubileumskake med bilde av Turbo som aker sammen med barna Foto: Kirsten Elise Hegge


Årsmøtet for Sandefjord Turistforening er gjennomført.  Kvelden startet med ærverdig besøk og underholdning av Tor Nicolaisen. Hans fortellingsevne trollbinder og smilet kommer frem hos alle, når han deler historier med innehold av både kongelige, og fremtredne viktige personer i DNTs historie. 

Valgkomiteen har gjort et særs godt arbeide i år, for alle styre - og varamedlemmer  takket ja til gjenvalg. 

Styret består av: Ragnar Standal, Styreleder - Erik Bryn Tvedt, nestleder, - Bente Gundersen, kasserer - Hilde Haugen, sekretær (permisjon til august 2018) - Kjartan Tveten Nielsen, styremedlem - Andreas Sundt, styremedlem - Monica Nordkvelle Borg, styremedlem.

Varamedlemmer: Gunnar Hem (styremedlem frem til august)- Jens Heian -  Carola Mendoza Lidahl

Det var tilstede 62 delegater. Det var stort engasjement i saker som var til votering.

Årsmøtet vedtok sak som omhandler utbedring av stien rundt Heivannet. Til glede for alle som liker å gå en tur rundt Heivannet når en er på besøk på Heisetra,  så vil hyttekomiteen for Heisetra sette igang med utbedring, så fort været tillater det. 

Valgkomiteen kom med et forslag om at alle styremedlemmer får en veilledning til sine arbeidsoppgaver og mandat. Dette ble vedtatt. 

Det kom inn et par forslag som omhandler tema som er utenfor foreningens vedtekter - disse sakene ble avvist. 

Møtet ble avsluttet klokken 22:00 med utdeling av velfortjent blomsterbukett til styreleder.  Foreningen setter veldig stor pris på hyttekomiteleder, Monica Nordkvelle Borg, sin innsats for Heisetra. Hun fikk også en velfortjent blomst som takk for innsatsen. 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 15. mars 2018