Skøyteis på Goksjø

Sikker is på Goksjø
Sikker is på Goksjø Foto: Ragnar Standal

Ragnar Standal har boret og hakket is, står det i Sandefjords blad 14.desember. 

Du kan glede deg over, men du må ta dine forhåndsregler. Det finnes ikke sikker naturis - kun trygge skøyteløpere, kan du lese. 


Sikkerhetsutstyr når du skal gå på naturis
Sikkerhetsutstyr når du skal gå på naturis Foto: Ragnar Standal

Med enkle forhåndsregler kan du glede deg til mange fine turer på isen. På mange vann rundt i Vestfold har isen lagt seg og er mange steder trygg. Les Sandefjord blad 14.12.17

Onsdag 13.desember ble det borret i isen på Goksjø. Det er stålis på siden inn fra Svinessaga - men på den andre siden mot vest, var det ikke like tykk is. Det er lagt ut sperrebånd for å markere hvor isen ikke er trygg.  

Ta alltid  med ispigger - og la dem henge rundt halsen. Dette kan være et nødvendig sikkerhetsutstyr om uhellet skulle være ute.  Dette er en rimelig forsikring som koster ca 200 kr. Fåes kjøpt på sportsbutikker. 
Har en ikke skøyter - kan ispigger være et godt alternativ for å gå seg en tur.  Spark, er også morsomt  - bruk ispigger for å få fart på isen. 


Glem ikke at det er naturis og det kreves varsomhet
Glem ikke at det er naturis og det kreves varsomhet Foto: Ragnar Standal

Turistforeningen har markert på isen der hvor isen er utrygg.

Naturis vil nødvendigvis endre seg i takt med temperatur og værsituasjon.  Det å være på isen er på eget ansvar - ta alle forhåndsregler og sjekk ut om isen er trygg.  Isen vil alltid være mest usikker inn mot land - dette skyldes at vannet hever og senker seg.  Isen vil slippe i kantene i takt med bevegelse i vannet. La aldri barn leke i iskanten. 


Turistforeningen ønsker hyggelige opplevelser med is under føttene - og gjerne hjelm på hodet. Har du med bålmat - da kan du finne både ved og bålplass på Svinessaga. 

Riktig god tur :) 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 15. desember 2017