Stiprosjekt  på Heisetra

Foto: Morten Granerød
Forlenge stien fra Heistra, til brygge på Heivannet. Dette vil for deg som er avhengig av hjul, gjøre tilgangen til vannet mulig. 

Det er for tiden en veldig aktiv og dyktig dugnadsgjeng som legger forholdene tilrette slik at  de fleste kan komme seg ned til vannet. Vannet skal være tilgjengelig selv om en er avhengig av rullestol - eller for den som er liten og sitter i vogn.


Heivannet ligger der så blankt og flott - fisken vaker og det surrer noen øyenstikkere over vannflaten. Det er deilig å sitte å skue utover vannet. For den som liker å fiske og ro, kan når prosjektet er ferdig, komme seg over i båt og gjøre nettopp det en liker å gjøre. 

På Heivannet er det i dag en rød båt som alle kan bruke. Båten skal legges til bryggen.  Bryggen vil måle 2 x 6 meter, og det skal la seg gjøre å ta med seg fiskestangen og håpe at fisken biter, akkurat den dagen, du er der. 


Foto: Morten Granerød
Det er slått ned påler, som bryggen skal stå på. I tillegg er vannkanten mudret slik at pålene nå står kraftig på plass

I prosjektet er det planlagt en sti fra platået, slik platået er i dag, ned til vannet. Stien skal ha flere hvilerepoer, slik at hellingen ikke blir for bratt for den som skal trille.

Begrunnelsen for dette prosjektet er at slik terrenget er i dag, vil høsten med mye vannføring ødelegge både sti og bru over Heiabekken. Det er store vannmengder som har enorm kraft, som ødelegger både veggetasjon og instalasjoner.  Ved å legge stien slik det er planlagt, vil stien unngå flomområdene. 

Vi håper på forståelse at det i perioder kan forkomme byggeaktivitet i området. Det vil tas hensyn til utleie, så langt vi får det til. 


Foto: Morten Granerød
Trond Klavenes, kjente at det gynget under han, der han sitter i den tunge store gravemaskinen på hengemyr. 

Finanisering av prosjektet gjøres med noe av foreningens egne midler - prosjektmidler fra stiftelse - og mange dugnadstimer. 

Det er i hyttekomiteen mye kompetanse på bygg og anlegg. Det vil være primært hyttekomiteen som vil stå for byggingen, men det tas i mot en håndstrekning om noen ønsker å bidra. 

 Stien vil få et profesjonelt uttrykk og funksjonalitet. I tillegg til dugnadsinnsats er det profesjonelle som stiller opp for prosjektet med noe reduserte priser. 

Regnskap for prosjektet vil presenteres på foreningens årsmøte 2018. 

Dato for ferdigstillelse av prosjektet er ikke satt. Dette avhenger av når - og hvor mye hyttekomiteen klarer å jobbe med dette ved siden av sine jobber - og det vil  også være væravhengig. Vi satser - og håper at i løpet av høsten 2018, kan vi klippe snora, for den nye stien til Heivannet. 

Vi ønsker hyttekomiteen en god arbeidsøkt - for Heisetra og for turfolket :) Vi gleder oss til fremdriften og sluttproduktet. 

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 17. august 2017