Avlyst Høstmøte4.november utgår grunnet smittevern

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Grunnet covid-19 smittevern

For aller første gang må foreningen avlyse det hyggelige høstmøtet som alltid gjennomføres på høsten for å feire og glede oss over alt som gjøres i foreningen.

Våre frivillige som står for gjennomføringen av aktiviteter i foreningen er uunnværlige, og fortjener en stor takk og honnør! 

I år er det covid-19 som dessverre tar oppmerksomheten og vi må respektere at faren ved å samles er for stor.

Derfor må vi på denne måten heller takke hver og en av dere for at turprogrammet 2020, til tross for samfunnsnedstenging i mange uker, har blitt gjennomført med det meste av oppsatt turprogram. Noen justeringer har vært nødvendig. 

Tusen takk.......

Tusen takk, til deg som har ledet turer i en eller flere av foreningen sine grupper.  

Tusen takk, til deg som har jobbet på anleggene til foreningen. I år står foreningen for at tre nye bruer som skal åpnes. Vi har en Røverbru og en Trollbru som begge er på Goksjø i tillegg til en Turbobru, på Heia. 

Tusen takk, til deg som har ryddet sti. Som sørger for at stiene er blåmerket, ryddet og åpne. 

Tusen takk, til deg som bidrar med vakter på Heisetra og i vårt tursenter i Matrosgata 6. 

Tusen takk, til deg som samhandler i ulike fora og som sørger for at foreningens tilbud kommer ut til våre medlemmer og til allmenheten. Vi har naturvernkontakter som gjør en samfunns- og naturvern oppgave som er så viktig i den utbyggingspressede samtiden vi lever i. Foreningen har personer som jobber med det digitale som Ut.no samt SjekkUt. Foreningen nyter godt av å ha en komite som setter årskalenderen sammen med både bilder og tekst. 

Tusen takk, til deg som leder komiteer og som hver måned sitter i styremøter. 

Tilsammen utgjør foreningen 23 ulike grupper/komiteer. Dette er et stort teamarbeid som gjør Sandefjord Turistforening til en voksende og levende forening. Vi skal ikke la covid-19 pandemien sette en større demper enn nødvendig for foreningen. Vi ser foreningen sin verdi av å legge tilrette for et enkelt friluftsliv for alle - det er det foreningen skal fortsatt ha fokus på. 

Nå jobbes det i alle grupper for at Årskalender 2021 skal bli like spekket med turopplevelser som inneværende år.

Vi gleder oss stort til tursesongen igjen setter fart. 

Innlevering av turslipp 2020

Trekning av turslipp 2020 gjøres på styremøte 11.november. Vinner blir kontaktet.(Turslipp finner du i turprogrammet. Du skal få turleder til å klippe et klipp på hver tur du deltar på) 

Du som skal delta på tur med seniorgruppa kan levere din slipp hos turleder. Siste tur for seniorgruppa er 28.10.  Dere andre kan levere i Tursenteret. 
 

På vegne av styret 

Kirsten Hegge, daglig leder.