ÅRSMØTE 2020

Arrangement

Dato
11. mars kl. 18:00 - 21:00
Passer for
Alle
Arrangør
Sandefjord Turistforening
Turområde
Oslofjorden (se kart)

 

Alle medlemmer som fyller 15 år i medlemsåret har i henhold til vedtekter fulle demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i Sandefjord Turistforening 

Velkommen til det 88. Årsmøte i vår særs aktive forening med ca 2 700 medlemmer. 

Sted : Kurbadet - Sandefjord 18 -21 onsdag 11.mars 

Saker som skal behandles på årsmøte må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.

Agenda på årsmøte - §4 i henhold til vedtektene

  • Årsberetning.
  • Regnskap i revidert stand
  • Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt 3 styremedlemmer. 
  • Valg av to revisorer.  Disse velges for ett år.
  • Valg av valgkomité, tre personer. Disse velges for tre år slik at ett medlem trer ut hvert år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder
  • Valg av forskjellige utvalg / komiteer etter styrets forslag.
  • Innkomne forslag
  •   Fastsettelse av driftsbudsjett for neste år etter forslag fra styret.

§ 1.      FORMÅL

Sandefjord Turistforening har som formål å legge forholdene til rette for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv i Sandefjord og omegn.*·    Foreningens hovedoppgaver skal være

*   rydding og merking av løyper.

* arrangere turer og møter

* utgi kart, medlemsblad og annet materiell som kan øke interessen for natur og friluftsliv.

* samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner

*  legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve natur og friluftsliv.

*  arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Sandefjord og omegn.

Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT).

ÅRSMØTE 2020

  Alle medlemmer som fyller 15 år i medlemsåret har i henhold til vedtekter fulle demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i Sandefjord Turistforening  Velkommen til det 88. Årsmøte ...

Kontaktinformasjon: