Husmannsplassvandring med Sandar Historielag og Sandefjord Turistforening

Arrangement

Dato
25. august kl. 12:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Barn, Ungdom, Seniorer, Utviklingshemmede
Arrangør
Sandefjord Turistforening, Sandar Historielag
Turområde
Oslofjorden (se kart)
Dette arrangementet er over!

Det mye spennende historie i vår by. En del av historien handler om husmannsplasser.

Husmann betegnet i Norge en person som bygslet jord eller tomt (noen ganger bare hustomt) av en jordeiende bonde, og som regel betalte for dette med en årlig avgift i form av kontanter og/eller pliktarbeid, noen ganger også naturalytelser. Stedet der husmannen bodde med sin familie kalles for en husmannsplass (noen ganger forkortet «plass»). En husmannsplass var ikke oppført med eget matrikkelnummer, men ble betegnet for eksempel som «Langeløkken under Frogner», der Langeløkken var husmannsplassen og Frogner det matrikulerte bruket. Eieren av det matrikulerte bruket ble ofte kalt husbond. De fleste steder opphørte husmannsvesenet fra 1900 og fram til 1930. (Sakset fra wikipedia) 

Vi møtes denne søndagen på parkeringsplassen ved Nybo/ Orelund, krysset ved Briskeveien/Sverstadveien. Her kan en parkere bilen gratis. 

Herfra går vi til 5-6 husmannsplasser, som alle har tilhørt Sandar Prestegård, før vi ender på husmannsplassen Øvre Myra hvor vi spiser og drikker medbrakt.  Du vil få et foredrag på vandringe av Harry Rove og Svein Holtedahl. 

Sandefjord Turistforening ved turleder Erik Bryn Tvedt, tar oss deretter med på en vandring som antagelig ender i nærheten av Nybo(Orelund. 

Bruk gjerne en sekk og ha med godt med drikke og litt mat. Vi spiser lunsjen sammen på Øvre Myra. 

Det er gratis å være med turen. 

 

Husmannsplassvandring med Sandar Historielag og Sandefjord Turistforening

Det mye spennende historie i vår by. En del av historien handler om husmannsplasser. Husmann betegnet i Norge en person som bygslet jord eller tomt (noen ganger bare hustomt) av en jordeiende bonde, og ...